online

Джавахкская диаспора призывает создать зону свободной торговли в Джавахке

ДЖАВАХКСКАЯ ДИАСПОРА РОССИИ

Обращение к премьер-министру Армении

Джавахкская диаспора России просит премьер-министра Армении поставить вопрос    о создании на территории края Самцхе-Джавахети (Грузия) зоны свободной торговли

Премьер-министр Армении Карен Карапетян впервые посетит Грузию с двухдневным официальным визитом. Его визит в Грузию состоится завтра, по приглашению главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили. В Тбилиси запланированы встречи как с Г.Квирикашвили, так и с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Стороны обсудят целый ряд вопросов грузино-армянских отношений.

В целях дальнейшего развития и укрепления дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в интересах формирования условий для свободного движения товаров, понимая необходимость интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, руководствуясь стремлением к постоянному повышению уровня жизни населения соседних государств, обращаемся с просьбой:

Предложить правительству Грузии создать на территории Джавахка (край Самцхе-Джавахети, Грузия) зону свободной торговли (ЗСТ).

Открытие зоны свободной торговли в крае Самцхе-Джавахети было бы созидательным шагом для развития интеграционных процессов и стимулирования общего роста экономик Армении и Грузии.

 

Правление общественной организации
“Джавахкская диаспора России”

22 февраля 2017 года


 

“Ռուսաստանի ջավախքյան սփյուռք”

ՀԿ-ի դիմումը Վրաստանի կառավարությանը

Ջավախքի (Սամցխե-Ջավախեթի, Վրաստան) հետ տնտեսական հարաբերությունների ձևավորումն ու զարգացումը, անկասկած, համարվում է բավականին առաջատար ուղղություն: Տարածաշրջանի կառավարող մարմինները, ինչպես նաև տեղի բնակչությունը շահագրգռված են օտարերկրյա կապիտալի և ինվեստիցիոն նախագծերի ներդրմանը՝ տարածաշրջանի տնտեսության գրեթե բոլոր բնագավառներում: Այն օբյեկտիվ գործոնը, որը նպաստում է օտարերկրյա ներդրողների հետաքրքրվածության  բարձրացմանը՝ կապված տարածաշրջանում բիզնեսի զարգացման հետ, համարվում է.

o Մարզի կարևոր աշխարհագրական դիրքը և մոտ գտնվելը երկաթուղային ճանապարհներին, որոնք իրար են միացնում հյուսիսն ու հարավը, արևելքն ու արևմուտքը:

o  Դեռևս չօգտագործված բնական պաշարների, ինչպես նաև էժան աշխատուժի առկայությունը:

o Համեմատաբար զարգացած ենթակառուցվածքները և Հայաստանին, (Եվրասիական տնտեսական միության երկրներին), ինչպես նաև Բաթումիի և Փոթիի ծովային խոշոր նավահանգիստներին  մոտ գտնվելը:

Ինչպես հայտնի է, ժամանակակից ամենաարդյունավետ ենթակառուցվածքների ներդրման գործիքներից մեկը ազգային տնտեսության մեջ համարվում է տնտեսական ազատ գոտիների ստեղծումը, որը ներկայումս բավականին առաջատար տեղ է զբաղեցնում համաշխարհային տնտեսության մեջ: Սրանից ելնելով՝ մենք դիմում ենք Վրաստանի իշխանություններին խնդրանքով.

Ջավախքը (Սամցխե-Ջավախք-Ծալկա) հայտարարել առևտրի ազատ գոտի:

Սամցխե-Ջավախքում առևտրի ազատ գոտու ստեղծումը կնպաստի ինտեգրացիոն  գործընթացների զարգացմանը և Վրաստանի ընդհանուր տնտեսության առաջընթացի խթանմանը:

“Ռուսաստանի ջավախքյան սփյուռք”
հասարակական կազմակերպություն
25 հունվարի, 2017 թվական

Поделиться ссылкой:
Комментарии к статье


Top